GET /articles/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 79,
  "next": "https://blog.delayfix.com/articles/?page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 80,
      "slug": "article-70",
      "title": "Opóźniony lub odwołany lot na lotnisku w Krakowie – jak uzyskać rekompensatę.",
      "content": "<h2 class=\"content\">Op&oacute;źniony lot z Krakowa &ndash; odszkodowanie.</h2>\r\n<p class=\"content\" style=\"text-align: justify;\"><br />&nbsp;<br />Pasażerowie podr&oacute;żujący z lotniska w Krakowie mogą ubiegać się o rekompensatę finansową na podstawie unijnego rozporządzenia WE261/2004, pod warunkiem, że ich lot spełnia odpowiednie kryteria. Podr&oacute;żujący mają prawo do odszkodowania, <a href=\"https://delayfix.com/blog/article/odszkodowanie-za-opozniony-lot-samemu-czy-z-posred\">jeśli ich lot był op&oacute;źniony ponad 3 godziny w momencie lądowania na lotnisku docelowym</a> a przyczyna op&oacute;źnienia była zależna od przewoźnika. Wszystkie okoliczności, na kt&oacute;re linia lotnicza nie ma wpływu będą zwalniały go z wypłaty rekompensaty. Do tego typu zdarzeń należą: strajki personelu lotniska, zagrożenie bezpieczeństwa np. atak terrorystyczny, zderzenie z ptakiem, usterki spowodowane przez personel lotniska oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne, kt&oacute;re&nbsp;w okresie jesienno-zimowym są częstą przyczyną op&oacute;źnień lot&oacute;w&nbsp;z Krakowa. Należy pamiętać, że każdy lot ma zaplanowany zapas czasu na nieprzewidziane sytuacje operacyjne i może się zdarzyć, że samolot, kt&oacute;ry startuje <br />z op&oacute;źnieniem 3h do portu docelowego dotrze szybciej.</p>\r\n<p class=\"content image\"><br />&nbsp;<img class=\"photo\" src=\"https://blog.delayfix.com/media/images/bez_tytu%C5%82u.jpg\" srcset=\"https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/bez_tytu%C5%82u_normal.jpg 1x, https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/bez_tytu%C5%82u_normal_x2.jpg 2x\" alt=\"\" width=\"100%\" /><br />fot. Piloci sprawdzający dokumenty techniczne przed lotem.<br />&nbsp;</p>\r\n<h3 class=\"content\"><br />&nbsp;<br />Odwołany lot z Krakowa &ndash; kiedy przysługuje rekompensata?</h3>\r\n<p class=\"content\"><br />&nbsp;<br /><a href=\"https://delayfix.com/blog/article/odwoany-lot-czego-mozesz-domagac-sie-od-przewoznik\">Jeśli lot został odwołany w czasie kr&oacute;tszym niż 14 dni</a> przed planowaną datą podr&oacute;ży a pasażer dotarł do miejsca docelowego o 4 godziny p&oacute;źniej niż planowa godzina przylotu, lub w przypadku, kiedy pasażer otrzymał informacje o odwołaniu lotu w czasie kr&oacute;tszym niż 7 dni przed wylotem i dotarł do portu przylotu 2 godziny po planowej godzinie przylotu. Rekompensata finansowa nie będzie przysługiwała pasażerom, kt&oacute;rych lot został odwołany co najmniej 14 dni przed planowym lotem <a href=\"https://delayfix.com/blog/article/nadzwyczajne-okolicznosci-odwoania-lotu-czym-sa-i-\">lub zaistniały okoliczności nadzwyczajne zwalniające przewoźnika z wypłaty rekompensaty.</a> Linia lotnicza ma jednak obowiązek znalezienia podr&oacute;żującym najszybszego alternatywnego połączenia do portu docelowego bądź zwrotu koszt&oacute;w bilet&oacute;w. Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić pasażerom odpowiednią opiekę w czasie oczekiwania na alternatywny lot.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />Obowiązki linii lotniczej.<br />&nbsp;<br />Opieka nad pasażerem do kt&oacute;rej zobowiązane są linie lotnicze obejmuje:<br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zapewnienie posiłk&oacute;w oraz napoj&oacute;w lub voucher&oacute;w do wykorzystania na lotnisku w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania na lot,<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; możliwość wykonania telefonu,<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapewnienie noclegu w hotelu oraz transportu pomiędzy lotniskiem a hotelem, jeśli zaistnieje taka konieczność,<br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; w przypadku odwołania lotu przewoźnicy zobligowani są do znalezienia alternatywnego połączenia umożliwiającego jak najszybsze dotarcie do miejsca docelowego.<br />W sytuacji, gdy przewoźnik takiej pomocy nie zapewni, pasażer powinien zachować wszystkie paragony i rachunki, aby m&oacute;c ubiegać się o zwrot koszt&oacute;w poniesionych w czasie oczekiwania na lot.</p>\r\n<h3 class=\"content\"><br />&nbsp;<br />Jak zgłosić reklamację za op&oacute;źniony lub odwołany lot z Krakowa?</h3>\r\n<p class=\"content\" style=\"text-align: justify;\"><br />&nbsp;<br />Pasażer, kt&oacute;rego op&oacute;źniony lub odwołany lot z Krakowa kwalifikuje się do rekompensaty finansowej może ubiegać się o nią samodzielnie lub korzystając z usług firmy specjalizującej się w prawie lotniczym. Podr&oacute;żni, kt&oacute;rzy chcą pr&oacute;bować uzyskać rekompensatę na własną rękę zobowiązani są do złożenia odpowiedniej reklamacji u przewoźnika. Najczęściej dokument reklamacyjny można znaleźć na stronie internetowej danej linii lotniczej. W reklamacji lotniczej należy wskazać dane osobowe, dane lotu, przyczynę op&oacute;źnienia lub odwołania oraz kwotę, kt&oacute;rej żąda się od przewoźnika. Osoby, kt&oacute;rych lot został zakł&oacute;cony powinni swoje roszczenie złożyć jak najszybciej, termin przedawnienia jest w Polsce jest kr&oacute;tki i wynosi tylko rok. <br />W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub braku odpowiedzi nie należy od razu rezygnować ze swoich roszczeń tylko spr&oacute;bować innej drogi z pomocą specjalist&oacute;w, kt&oacute;rzy zajmą się wszystkimi formalnościami.<br />&nbsp;<br /><a href=\"https://delayfix.com/kontakt\">Jeśli masz problem z uzyskaniem odszkodowania za op&oacute;źniony lub odwołany lot, skontaktuj się z nami.</a></p>",
      "lead": "<p class=\"content\">Lotnisko w Krakowie imienia Jana Pawła II to największy regionalny port lotniczy w Polsce. Przed pandemią obsługiwał około 5 milion&oacute;w pasażer&oacute;w rocznie. Aktualnie ta liczba jest nieco niższa, jednak zauważyć można powolny, ale konsekwentny wzrost natężenia ruchu lotniczego. Startują i lądują tu samoloty z wielu polskich i europejskich miast a siatka lot&oacute;w cały czas się rozrasta o coraz to atrakcyjniejsze kierunki. Im większe natężenie ruchu lotniczego tym częściej zdarzają się op&oacute;źnienia i odwołania lot&oacute;w, co należy zrobić, gdy spotka nas taka sytuacja?</p>",
      "image": {
        "src": "https://blog.delayfix.com/media/images/bez_tytu%C5%82u.jpg1.jpg",
        "alt": "",
        "src_x1": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/bez_tytu%C5%82u.jpg1_normal.jpg",
        "src_x2": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/bez_tytu%C5%82u.jpg1_normal_x2.jpg",
        "thumbnail": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/bez_tytu%C5%82u.jpg1_thumbnail.jpg"
      },
      "date": "11.01.2022",
      "author": ""
    },
    {
      "id": 79,
      "slug": "article-69",
      "title": "Twój lot z Chopina opóźnił się lub został odwołany? Uzyskaj odszkodowanie!",
      "content": "<p class=\"content\">Kwestie te regulują akty prawne związane z ochroną praw pasażerskich. To przede wszystkim Ustawa o prawie lotniczym oraz rozporządzenia unijne, z kt&oacute;rych najważniejsze jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku, ustanawiające wsp&oacute;lne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażer&oacute;w w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego op&oacute;źnienia lot&oacute;w (z Chopina i innych lotnisk w krajach UE).</p>\r\n<h2 class=\"content\"><br />&nbsp;<br />Warszawa Lotnisko Chopina &ndash; op&oacute;źnienia lot&oacute;w a odszkodowanie</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />Op&oacute;źniony lot z Lotniska Chopina uprawnia pasażer&oacute;w do wystąpienia o odszkodowanie w sytuacji, w kt&oacute;rej ich dotarcie do miejsca docelowego (lądowanie) op&oacute;źniło się o co najmniej 3 godziny. Kwota odszkodowania zależna jest od trasy samolotu (to jest od długości pokonywanego dystansu). <br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Op&oacute;źnione loty z Lotniska Chopina o długości trasy do 1500 km &ndash; 250 euro.<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Op&oacute;źnienia lot&oacute;w wewnątrzwsp&oacute;lnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych od 1500 do 3500 km &ndash; 400 euro.<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wszystkie inne loty &ndash; 600 euro na osobę.<br />Uwaga! Odszkodowania nie przysługują za op&oacute;źnienia lot&oacute;w z Chopina (nawet dłuższe niż wspomniane wyżej 3 godziny), jeżeli linia lotnicza obsługująca dany rejs jest w stanie udowodnić, że sp&oacute;źnienie było efektem tak zwanych nadzwyczajnych okoliczności. Chodzi o zdarzenia zaburzające normalny rozkład lot&oacute;w, kt&oacute;rych nie można uniknąć, bo przewoźnik nie ma na nie żadnego wpływu, mimo podejmowania wszystkich racjonalnych środk&oacute;w działania. Są to między innymi: zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, zderzenia samolot&oacute;w z ptakami, strajki pracownik&oacute;w portu lotniczego, problemy techniczne lotniska, ukryta wada samolotu, a nawet wydarzenia natury politycznej, kt&oacute;re destabilizują sytuację w kraju. Lista ta nie jest zamknięta, dlatego w wielu przypadkach linie lotnicze starają się wykazać, że pow&oacute;d op&oacute;źnienia lotu z Chopinazależny był od tego typu okoliczności, co skutkuje nieprzyznaniem pasażerowi składającemu reklamację odszkodowania. Nieoceniona jest w tej sytuacji <a href=\"https://delayfix.com/blog/article/odszkodowanie-za-opozniony-lot-samemu-czy-z-posred\">pomoc prawna pośrednika specjalizującego się w prawach pasażera. </a></p>\r\n<h2 class=\"content\"><br />&nbsp;<br />Warszawa Lotnisko Chopina &ndash; odwołane loty a odszkodowanie</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />Odwołane loty z Lotniska Chopina r&oacute;wnież uprawniają pasażer&oacute;w do tego, aby wystąpić do przewoźnika z roszczeniem o odszkodowanie. Podobnie, jak w przypadku rejs&oacute;w op&oacute;źnionych, jego wysokość zależy od długości trasy, a przyczyna odwołania lotu musi być zależna od danej linii lotniczej, a nie być efektem zaistnienia <a href=\"https://delayfix.com/blog/article/nadzwyczajne-okolicznosci-odwoania-lotu-czym-sa-i-\">nadzwyczajnych okoliczności</a>. Dodatkowo, znaczenie ma to, kiedy pasażerowie zostali poinformowani o fakcie odwołania wylotu z lotniska Warszawa Chopin.<br />Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli:<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przewoźnik poinformował pasażer&oacute;w o odwołaniu lotu z Chopina minimum 14 dni przed planowanym wylotem,<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przewoźnik uprzedził pasażer&oacute;w o odwołanym rejsie na tydzień lub dwa przed planowanym jego terminem i zaproponował jednocześnie tak zwaną zmianę planu podr&oacute;ży, w ramach kt&oacute;rej pasażerowie odwołanego lotu mogą dotrzeć na miejsce innym lotem, maksymalnie 4 godziny po pierwotnie planowanym czasie przylotu,<br />●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; przewoźnik zawiadomił pasażer&oacute;w o odwołaniu lotu na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rejsu, oferując jednocześnie (w ramach zmiany planu podr&oacute;ży) inny lot, gwarantujący dotarcie do miejsca docelowego najp&oacute;źniej 2 godziny po pierwotnie planowanym czasie przylotu.</p>\r\n<h4 class=\"content\"><br />&nbsp;<br />Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany/op&oacute;źniony lot z Lotniska Chopina w Warszawie</h4>\r\n<p class=\"content\"><br />Wniosek o odszkodowanie składa się do przewoźnika. Jest to w zasadzie forma reklamacji lotu. Pasażer ma ograniczony czas na wystąpienie z takim roszczeniem &ndash; może to zrobić w rok od zdarzenia (to jest od dnia sp&oacute;źnionego lub odwołanego lotu z Chopina). Należy wypełnić formularz reklamacyjny (w formie papierowej lub online) danej linii lotniczej i dostarczyć go do biura obsługi klienta przewoźnika. W dokumencie podaje się swoje dane osobowe, a także dokładne dane lotu, kt&oacute;rego reklamacja dotyczy oraz przyczynę op&oacute;źnienia bądź odwołania wylotu i kwotę odszkodowania, o kt&oacute;ra się występuje we wniosku. Reklamacja musi być rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeśli w tym czasie nie ma odpowiedzi, przyjmuje się domyślnie, że linia lotnicza reklamację uznała, co niestety nie zawsze bywa jednoznaczne z wypłatą odszkodowania. W takim przypadku, jak r&oacute;wnież w sytuacji odmowy uznania roszczeń, warto zawalczyć o odszkodowanie z pomocą prawnika.<a href=\"https://delayfix.com/kontakt\"> Skontaktuj się, jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie</a> &gt;&gt;</p>\r\n<p class=\"content image\" style=\"text-align: justify;\"><img class=\"photo\" src=\"https://blog.delayfix.com/media/images/delayfix-skuteczna-pomoc-prawna.jpg\" srcset=\"https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/delayfix-skuteczna-pomoc-prawna_normal.jpg 1x, https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/delayfix-skuteczna-pomoc-prawna_normal_x2.jpg 2x\" alt=\"\" width=\"100%\" /></p>\r\n<p class=\"content image\" style=\"text-align: justify;\">Fot. Delayfix &ndash; skuteczna pomoc prawna w&nbsp; uzyskaniu odszkodowania za op&oacute;źniony lub odwołany lot.</p>",
      "lead": "<p class=\"content\">Warsaw Chopin Airport to najbardziej &bdquo;ruchliwy&rdquo; port lotniczy w Polsce. Przed pandemią, w 2019 roku, obsłużył blisko 19 milion&oacute;w pasażer&oacute;w. Przy tak dużym ruchu, wielu destynacjach i przewoźnikach, op&oacute;źnione loty z lotniska Chopina i odwołane loty z tego portu to wcale nie rzadkość. W takiej sytuacji zawsze warto rozważyć temat odszkodowania &ndash; należy się czy nie, a jeśli tak, to w jakiej wysokości i co zrobić, aby je otrzymać.</p>",
      "image": {
        "src": "https://blog.delayfix.com/media/images/warsaw-chopin-airport.jpg",
        "alt": "",
        "src_x1": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/warsaw-chopin-airport_normal.jpg",
        "src_x2": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/warsaw-chopin-airport_normal_x2.jpg",
        "thumbnail": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/warsaw-chopin-airport_thumbnail.jpg"
      },
      "date": "14.12.2021",
      "author": ""
    },
    {
      "id": 78,
      "slug": "article-68",
      "title": "Sprawdź odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot z Poznania",
      "content": "<p class=\"content\">Przed pandemią lotnisko w Poznaniu obsługiwało ponad 2 miliony pasażer&oacute;w rocznie. Startują i lądują tu samoloty co najmniej kilkunastu linii lotniczych (LOT, Lufthansa, SAS, KLM, Ryanair, Wizz Air i inne). Przy dużym ruchu i obowiązujących ciągle obostrzeniach covidowych, kt&oacute;re generują r&oacute;żnego rodzaju zakł&oacute;cenia w normalnym funkcjonowaniu portu lotniczego, zdarzają się op&oacute;źnienia lot&oacute;w z Poznania lub czasami nawet loty odwołane. <a href=\"https://delayfix.com/blog/article/opoznienie-lotu-czego-i-od-kogo-mozesz-sie-domagac\">O tym, kiedy można i w jaki spos&oacute;b uzyskać w takiej sytuacji odszkodowanie, a także czego jeszcze i od kogo można się ewentualnie domagać</a>, m&oacute;wią &ndash; obowiązujące w państwach UE &ndash; prawa pasażera...</p>\r\n<h2 class=\"content\"><br />&nbsp;<br />Op&oacute;źnienia lot&oacute;w &ndash; Poznań &ndash; co z odszkodowaniem?</h2>\r\n<p class=\"content image\" style=\"text-align: justify;\"><br />Pasażerowie op&oacute;źnionego lotu z Poznania mają prawo do odszkodowania, jeśli op&oacute;źnienie samolotu było dłuższe niż 3 godziny. Należy przy tym pamiętać, że czas op&oacute;źnienia rejsu liczy się, biorąc pod uwagę godzinę przylotu do miejsca docelowego, a nie moment wylotu z Poznania. Op&oacute;źnioneo co najmniej 180 minut lądowanie zatem jest podstawą do tego, aby wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie od przewoźnika. <br />Zasada ta nie ma zastosowania i odszkodowanie się nie należy &ndash; niezależnie zresztą od tego, jak duże jest op&oacute;źnienie samolotu, jeżeli nie wynika ono z winy linii lotniczej, a spowodowane jest zaistnieniem okoliczności, na kt&oacute;re przewoźnik nie ma żadnego wpływu (mimo podjęcia wszelkich racjonalnych środk&oacute;w działania). Do tego typu przyczyn należą między innymi: niesprzyjające warunki atmosferyczne, kt&oacute;re mogą zakł&oacute;cić normalny rozkład i spowodować op&oacute;źnienia lot&oacute;w w Poznaniu, zagrożenie bezpieczeństwa (na przykład atak terrorystyczny), klęska żywiołowa czy strajk pracownik&oacute;w lotniska dezorganizujący jego funkcjonowanie, a także na przykład nieoczekiwane wykrycie ukrytej wady maszyny czy zderzenie samolotu z ptakiem.</p>\r\n<h3 class=\"content image\" style=\"text-align: justify;\"><br />Jak uzyskać odszkodowanie za op&oacute;źniony lot z Poznania?</h3>\r\n<p class=\"content image\" style=\"text-align: justify;\"><br />Aby uzyskać odszkodowanie za op&oacute;źniony lot z Poznania (jeśli op&oacute;źnienie spełnia wyżej opisane warunki), trzeba złożyć reklamację, kierując ją do linii lotniczych obsługujących dany rejs. Wniosek taki składa się na specjalnym formularzu, kt&oacute;ry dostępny jest na stronie internetowej przewoźnika. W dokumencie należy wskazać dane op&oacute;źnionego lotu, przyczynę op&oacute;źnienia oraz kwotę odszkodowania, o kt&oacute;rą ubiega się pasażer. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w formie pieniężnej, ewentualnie &ndash; ale tylko za zgodą pasażera &ndash; w postaci vouchera. Przewoźnik ma 30 dni na odpowiedź na złożoną do niego reklamację. Brak takiej odpowiedzi lub odmowa wypłaty odszkodowania nie oznacza jednak, że sprawa jest zamknięta. Zdarza się, że linie lotnicze &ndash; niesłusznie &ndash; pr&oacute;bują kwestionować zasadność <a href=\"https://delayfix.com/blog/article/odszkodowanie-za-opozniony-lot-samemu-czy-z-posred\">odszkodowania. W taki sytuacji warto zwr&oacute;cić się o pomoc do Delayfix.</a></p>\r\n<p class=\"content image\" style=\"text-align: justify;\"><br /><img class=\"photo\" src=\"https://blog.delayfix.com/media/images/odwolane-loty-poznan.jpg\" srcset=\"https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odwolane-loty-poznan_normal.jpg 1x, https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odwolane-loty-poznan_normal_x2.jpg 2x\" alt=\"\" width=\"100%\" /><br />Fot. Pomoc prawnika specjalizującego się w prawach pasażera zwiększa szansę na uzyskanie odszkodowania od linii lotniczej i przyspiesza cały proces.</p>\r\n<h2 class=\"content image\" style=\"text-align: justify;\"><br />Odwołane loty &ndash; Poznań &ndash; co z odszkodowaniem</h2>\r\n<p class=\"content image\" style=\"text-align: justify;\"><br />Co do zasady, w przypadku odwołanego lotu z Poznania, przewoźnik, kt&oacute;rego rejs nie dochodzi do skutku, zobowiązany jest do wypłaty odszkodowań. Są jednak wyjątki. Prawo do takiego odszkodowania NIE przysługuje pasażerom w sytuacji, gdy o odwołaniu lotu są oni poinformowani przez daną linię lotniczą na co najmniej 14 dni przed planowanym wylotem lub przewoźnik informuje o tym w terminie kr&oacute;tszym niż dwa tygodnie przed planowanym wylotem, ale proponuje jednocześnie skorzystanie z połączenia alternatywnego. Odszkodowanie za odwołany lot nie jest r&oacute;wnież przyznawane, jeżeli odwołanie rejsu następuje w związku z zaistnieniem <a href=\"https://delayfix.com/blog/article/nadzwyczajne-okolicznosci-odwoania-lotu-czym-sa-i-\">niezależnych od przewoźnika okoliczności nadzwyczajnych</a>, przytaczanych już we wcześniejszych akapitach (nieodpowiednia pogoda, klęska żywiołowa, strajk obsługi lotniska, wady samolotu etc.). Jeżeli odszkodowanie przysługuje pasażerowi, powinno być wypłacone w formie pieniężnej lub &ndash; za pisemną zgodą pasażera &ndash; w innej postaci.</p>\r\n<p class=\"content image\" style=\"text-align: justify;\"><br />Przeczytaj: <a href=\"https://delayfix.com/blog/article/odszkodowanie-za-odwoany-lot-ile-wynosi-i-kiedy-je\">Odszkodowanie za odwołany lot &ndash; ile wynosi i kiedy jest sens się o nie ubiegać</a> &gt;&gt;</p>\r\n<h3 class=\"content image\" style=\"text-align: justify;\"><br />&nbsp;<br />Jakie są prawa pasażera odwołanego lotu z Poznania?</h3>\r\n<p class=\"content image\" style=\"text-align: justify;\"><br />Niezależnie od kwestii odszkodowania za <a href=\"https://delayfix.com/blog/article/odwoany-lot-czego-mozesz-domagac-sie-od-przewoznik\">odwołany lot, pasażer ma r&oacute;wnież inne prawa w takich okolicznościach</a>. To oczywiście prawo do uzyskania zwrotu kosztu biletu, skorzystania z połączenia w innym terminie, ale także na przykład prawo do opieki na lotnisku (posiłki, napoje, zapewnienie rozm&oacute;w telefonicznych...), zakwaterowanie oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania w przypadku konieczności dłuższego oczekiwania na lot zastępczy.<br />&nbsp;<br />***<br /><a href=\"https://delayfix.com/kontakt\">Skontaktuj się z nami</a>, jeśli masz jakikolwiek problem z uzyskaniem odszkodowania za&nbsp; op&oacute;źniony lub odwołany lot z Poznania &gt;&gt;</p>",
      "lead": "<p class=\"content\">Zmiany w rozkładzie przylot&oacute;w i odlot&oacute;w to standard większości port&oacute;w lotniczych w Polsce i na świecie. Praktycznie nie ma dnia bez odwołanego czy op&oacute;źnionego lotu z Poznania, Warszawy, Krakowa lub innego polskiego miasta. Czy zawsze w takiej sytuacji należy się pasażerom odszkodowanie i co zrobić, aby je otrzymać?&nbsp;&nbsp;</p>",
      "image": {
        "src": "https://blog.delayfix.com/media/images/odszkodowanie-za-opozniony-lot-z-poznania.jpg",
        "alt": "",
        "src_x1": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odszkodowanie-za-opozniony-lot-z-poznania_normal.jpg",
        "src_x2": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odszkodowanie-za-opozniony-lot-z-poznania_normal_x2.jpg",
        "thumbnail": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odszkodowanie-za-opozniony-lot-z-poznania_thumbnail.jpg"
      },
      "date": "07.12.2021",
      "author": ""
    },
    {
      "id": 77,
      "slug": "article-67",
      "title": "Odwołany lub opóźniony lot z Gdańska – uzyskaj z nami odszkodowanie",
      "content": "<p class=\"content\">Odszkodowanie za op&oacute;źniony lot z Gdańska (lub odwołany lot z Gdańska) można uzyskać, jeśli spełnione są określone warunki. Dotyczą one przede wszystkim przyczyny op&oacute;źnienia bądź odwołania rejsu oraz trybu składania reklamacji do przewoźnika, a także czasu op&oacute;źnienia samolotu i terminu, w jakim pasażerowie zostali poinformowani przez linie lotnicze o odwołaniu lotu.</p>\r\n<h2 class=\"content\">&nbsp;<br />Zależna od przewoźnika przyczyna odwołania/op&oacute;źnienia lotu &ndash; Gdańsk</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />Otrzymanie odszkodowania za odwołany czy op&oacute;źniony lot z Gdańska, a w zasadzie zaistnienie prawa do jego otrzymania, zależy od okoliczności, w wyniku kt&oacute;rych doszło do zmiany w rozkładzie lot&oacute;w. Odszkodowanie należy się pasażerom tylko wtedy, gdy odwołanie bądź op&oacute;źnienie samolotu miało miejsce z winy samego przewoźnika. Jeżeli natomiast zadecydowały o tym przyczyny od niego niezależne, odszkodowanie nie przysługuje klientom danej linii lotniczej.<br />Przykładem powodu sp&oacute;źnienia lub odwołania lotu, kt&oacute;ry daje pasażerowi prawo do starania się o odszkodowanie, bo odpowiada za to przewoźnik, jest strajk pracownik&oacute;w linii lotniczej obsługujących dany rejs i/lub odprawiających pasażer&oacute;w na lotnisku.<br />Nadzwyczajne okoliczności wpływające na zmiany w rozkładzie lot&oacute;w, za kt&oacute;re przewoźnik nie odpowiada, a więc nie wypłaca odszkodowań, to między innymi: złe warunki pogodowe, ujawnienie ukrytej wady produkcyjnej samolotu, co zagraża bezpieczeństwu, zderzenie maszyny z ptakiem, techniczne kłopoty lotniska, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, dezorganizacja pracy portu lotniczego spowodowana na przykład strajkami pracownik&oacute;w portu lotniczego. Chodzi o wszystkie zdarzenia, na kt&oacute;re przewoźnik &ndash; pomimo podjęcia wszelkich możliwych, racjonalnych działań, nie może w żaden spos&oacute;b wpłynąć.</p>\r\n<p class=\"content image\"><img class=\"photo\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://blog.delayfix.com/media/images/awaria-samolotu-powodujaca-opoznienie.jpg\" srcset=\"https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/awaria-samolotu-powodujaca-opoznienie_normal.jpg 1x, https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/awaria-samolotu-powodujaca-opoznienie_normal_x2.jpg 2x\" alt=\"\" width=\"100%\" /><br /><br />Fot. Awaria samolotu powodująca op&oacute;źnienie lub odwołanie lotu z Gdańska jest jedną z tych sytuacji, za kt&oacute;re odpowiedzialny jest przewoźnik, pasażerowi zatem przysługuje prawo do otrzymania odszkodowania.</p>\r\n<h3 class=\"content\"><br />&nbsp;<br />Minimum 3 godziny op&oacute;źnienia i odwołanie z 2-tygodniowym wyprzedzeniem</h3>\r\n<p class=\"content\"><br />Odszkodowania za op&oacute;źnione loty przyznaje się tylko w przypadku, w kt&oacute;rym op&oacute;źnienie przekracza 3 godziny. Co ważne, nie liczy się czas op&oacute;źnienia wylotu z Gdańska, tylko czas op&oacute;źnienia odliczany w miejscu docelowym. Oznacza to, że odszkodowanie przysługuje pasażerowi, kt&oacute;rego samolot wylądował z co najmniej 3-godzinnym op&oacute;źnieniem. Op&oacute;źnienie startu nie ma w tej sytuacji żadnego znaczenia.<br />W przypadku odwołanego lotu kwestia odszkodowania zależna jest między innymi od tego, kiedy przewoźnik poinformował o tym pasażer&oacute;w. Jeżeli lot został odwołany na kr&oacute;cej niż 14&nbsp;dni przed planowaną datą, pasażerowi może przysługiwać odszkodowanie.</p>\r\n<h3 class=\"content\"><br />&nbsp;<br />Złożenie wniosku o odszkodowanie za odwołany lub op&oacute;źniony lot z Gdańska</h3>\r\n<p class=\"content\"><br />Warunkiem uzyskania odszkodowania za odwołany lub op&oacute;źniony lot jest oczywiście r&oacute;wnież <a href=\"https://delayfix.com/blog/article/reklamacja-za-opozniony-lot-gdzie-i-jak-zozyc-wnio\">prawidłowe złożenie stosownej reklamacji u przewoźnika</a>. Dokument składa się w formie pisemnej lub elektronicznie poprzez formularz reklamacyjny (można taki znaleźć na stronie internetowej każdej linii lotniczej). Wnioskując o odszkodowanie, podaje się swoje dane, dane odwołanego lub op&oacute;źnionego lotu, przyczynę zdarzenia oraz kwotę odszkodowania, kt&oacute;rej żąda się od przewoźnika. Nie trzeba natomiast powoływać się w dokumencie na podstawy prawne tego żądania &ndash; nie jest to obowiązkowe. <br />Zgodnie z polskim prawem lotniczym<a href=\"https://delayfix.com/blog/article/kiedy-mija-termin-na-zozenie-reklamacji-za-opoznio\"> na wystąpienie z tego typu roszczeniem jest maksymalnie rok</a> od daty zdarzenia, kt&oacute;rego dotyczy odszkodowanie. Linie lotnicze mają natomiast 30 dni na to, aby ustosunkować się do reklamacji i żądania pasażera. W przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi odmownej, co praktykowane jest dość często (bo przewoźnicy pr&oacute;bują na przykład kwestionować przyczynę zmiany), nie zawsze należy rezygnować ze swoich roszczeń. Lepiej w tej sytuacji zasięgnąć porady specjalisty lub po prostu oddać sprawę w jego ręce od samego początku, aby nie musieć zajmować się formalnościami ani wstępować samodzielnie na drogę sądową, by przez wiele miesięcy walczyć z przewoźnikiem o żądaną kwotę odszkodowania.<br /><a href=\"https://delayfix.com/kontakt\">Daj znać, jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania za op&oacute;źniony lot z Gdańska</a><br />&gt;&gt;</p>",
      "lead": "<p class=\"content\">Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy to jeden z najważniejszych regionalnych port&oacute;w lotniczych w Polsce. Obsługuje kilkadziesiąt kierunk&oacute;w w całej Europie. Startują i lądują tu samoloty linii SWISS, Wizz Air, SAS, Ryanair, KLM, Lufthansy i LOTu. W czasie pandemii zmian w rozkładzie, odwołanych i op&oacute;źnionych lot&oacute;w z Gdańska jest &ndash; jak w przypadku większości lotnisk na świecie &ndash; nieco więcej niż zwykle. Pasażerowie takich rejs&oacute;w mają prawo do odszkodowania. Jak je uzyskać?</p>",
      "image": {
        "src": "https://blog.delayfix.com/media/images/odwolany-lub-opozniony-lot-z-gdanska.jpg",
        "alt": "",
        "src_x1": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odwolany-lub-opozniony-lot-z-gdanska_normal.jpg",
        "src_x2": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odwolany-lub-opozniony-lot-z-gdanska_normal_x2.jpg",
        "thumbnail": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odwolany-lub-opozniony-lot-z-gdanska_thumbnail.jpg"
      },
      "date": "30.11.2021",
      "author": ""
    },
    {
      "id": 75,
      "slug": "article-66",
      "title": "Odwołanie lub opóźnienie lotu z Modlina – wystąp o odszkodowanie!",
      "content": "<h2 class=\"content\">Op&oacute;źnienia lot&oacute;w z Modlina &ndash; kiedy należy się odszkodowanie</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />Aby uzyskać od przewoźnika odszkodowanie za op&oacute;źniony lot z Modlina, samolot musi wylądować w miejscu docelowym z 3-godzinnym (lub dłuższym) op&oacute;źnieniem. Godzina wylotu nie ma w tym przypadku znaczenia. Dodatkowo musi być spełniony warunek dotyczący powodu sp&oacute;źnienia samolotu. Odszkodowanie od przewoźnika należy się bowiem pasażerowi tylko w sytuacji, w kt&oacute;rej przyczyna op&oacute;źnionego lotu jest zależna bezpośrednio od danej linii lotniczej &ndash; w tym przypadku od Ryanair.</p>\r\n<p class=\"content\">Jeżeli lot op&oacute;źnił na przykład z powodu złej pogody, zderzenia maszyny z ptakiem, wykrycia ukrytej wady samolotu, kt&oacute;ra zagraża bezpieczeństwu pasażer&oacute;w, technicznych lub kadrowych problem&oacute;w lotniska Modlin, czy niespodziewanych zdarzeń dezorganizujących albo w og&oacute;le uniemożliwiających funkcjonowanie portu lotniczego (klęska żywiołowa, atak terrorystyczny, destabilizacja polityczna w kraju), nie przysługuje prawo do odszkodowania. Takich nadzwyczajnych okoliczności jest znacznie więcej i zazwyczaj właśnie na nie powołuje się przewoźnik, kt&oacute;ry pr&oacute;buje odm&oacute;wić wypłaty odszkodowania &ndash; w takim momencie nieoceniona jest pomoc prawnika, kt&oacute;ry specjalizuje się w prawie lotniczym i prawach pasażera.</p>\r\n<p class=\"content\">Zadośćuczynienie bezsprzecznie należy się tylko wtedy, kiedy op&oacute;źnienie lotu z Modlina spowodowane zostało błędami, niedopatrzeniem, niedociągnięciami, nierzetelnością czy nieudolnością linii lotniczych obsługujących dany rejs. Dobrymi przykładami takich przyczyn są między innymi: strajk pracownik&oacute;w przewoźnika czy nieprzewidziane braki kadrowe uniemożliwiające realizację normalnego rozkładu lot&oacute;w, awaria wynikająca z niedopełnienia warunk&oacute;w przeglądu lub regularnego serwisowania maszyny, problemy czasowe związane z kłopotami na pokładzie etc.</p>\r\n<p class=\"content\">Wysokość odszkodowania za op&oacute;źniony lot z Modlina zależy od długości trasy samolotu. W przypadku lot&oacute;w na dystansie do 1500 kilometr&oacute;w, jest to kwota 250 euro na osobę. Loty dłuższe niż 1500 kilometr&oacute;w odbywające się na terenie Unii Europejskiej pozwalają starać się o odszkodowanie w wysokości 400 euro.</p>\r\n<p class=\"content\">Przeczytaj r&oacute;wnież: <br /><a href=\"https://delayfix.com/blog/article/opoznienie-lotu-czego-i-od-kogo-mozesz-sie-domagac\">Op&oacute;źnienie lotu &ndash; czego i od kogo możesz się domagać</a> &gt;&gt;</p>\r\n<h2 class=\"content\">Odwołane loty z Modlina &ndash; kiedy NIE należy się odszkodowanie</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />Lotnisko Modlin to r&oacute;wnież odwołane loty. Otrzymanie odszkodowania w takich okolicznościach, podobnie jak przy sp&oacute;źnionych rejsach, zależy od przyczyny odwołanego lotu, ale dodatkowo uwarunkowane jest także kwestią czasu poinformowania o tym pasażer&oacute;w, a zatem...</p>\r\n<p class=\"content\">Odszkodowanie nie należy się, jeśli lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności, o kt&oacute;rych była mowa wyżej, lub pasażerowie zostali poinformowani o jego odwołaniu przynajmniej 14 dni wcześniej, to jest na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wylotu. W takich przypadkach obowiązują inne prawa: do zwrotu całkowitego kosztu biletu, do przebukowania biletu na pierwszy możliwy termin, a także prawo do opieki w czasie oczekiwania na lot zastępczy.</p>\r\n<p class=\"content\">Jeżeli informacja o odwołaniu lotu z Modlina przekazana jest pasażerom z mniejszym wyprzedzeniem niż 14 dni i odwołanie rejsu następuje z winy przewoźnika, może przysługiwać prawo do odszkodowania.</p>\r\n<p class=\"content\">Przeczytaj r&oacute;wnież:<br /><a href=\"https://delayfix.com/blog/article/gdzie-szybko-sprawdzic-odwoane-loty\">Gdzie szybko sprawdzić odwołane loty Warszawa/Modlin</a> &gt;&gt;</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<h2 class=\"content\">Lotnisko Modlin i odwołane/op&oacute;źnione loty &ndash; jak wystąpić o odszkodowanie</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />Wystąpienie o odszkodowanie lotnicze to w zasadzie wniosek reklamacyjny dotyczący lotu, kt&oacute;ry się op&oacute;źnił lub nie odbył. Składa się go w formie pisemnej albo elektronicznej (poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej przewoźnika) do linii lotniczej odpowiadającej za dany rejs. W prawidłowo zredagowanym dokumencie należy podać dane osoby składającej reklamację, dokładne dane lotu, kt&oacute;ry podlega reklamacji, a także wysokość odszkodowania, o kt&oacute;re ubiega się pasażer. Na wystąpienie z takim wnioskiem jest 12 miesięcy od czasu zdarzenia (czyli od odwołanego lub op&oacute;źnionego lotu z Modlina).</p>\r\n<p class=\"content\">Przewoźnik ma 30 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi odmownej, najlepiej zwr&oacute;cić się o pomoc do doświadczonego w temacie odszkodowań lotniczych pośrednika, kt&oacute;ry w imieniu klienta wejdzie &ndash; jeśli trzeba &ndash; na drogę sądową. Linie lotnicze często w pierwszym etapie nie przyznają odszkodowania, licząc na to, że pasażer na tym zakończy sprawę swoich roszczeń. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, daj znać &ndash; zajmiemy się Twoją sprawą!</p>\r\n<p class=\"content\">Przeczytaj r&oacute;wnież:<br /><a href=\"https://delayfix.com/blog/article/odszkodowanie-za-opozniony-lot-samemu-czy-z-posred\">Odszkodowanie lotnicze &ndash; samemu czy z pośrednikiem</a> &gt;&gt;</p>\r\n<p class=\"content image\"><img class=\"photo\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https://blog.delayfix.com/media/images/prawnik-odszkodowanie-od-linii-lotniczych.jpg\" srcset=\"https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/prawnik-odszkodowanie-od-linii-lotniczych_normal.jpg 1x, https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/prawnik-odszkodowanie-od-linii-lotniczych_normal_x2.jpg 2x\" alt=\"\" width=\"100%\" /></p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\">Fot. Z pomocą prawnika łatwiej uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych.</p>\r\n<p class=\"content\">***<br />Choć podawanie podstawy prawnej w reklamacji lotu nie jest wymagane, warto wiedzieć, że prawa pasażer&oacute;w lotniczych gwarantuje Rozporządzenie (WE) 261/2004&nbsp;Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady. W sprawach o odszkodowania lotnicze można powoływać się r&oacute;wnież na Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w&nbsp;sprawie Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH z&nbsp;listopada 2009 (sygn. akt C-402/07).</p>",
      "lead": "<p class=\"content\">Port lotniczy Warszawa/Modlin to międzynarodowe lotnisko znajdujące się w Nowym Dworze Mazowieckim. Obsługuje rejsy kr&oacute;tkiego i średniego zasięgu realizowane na terenie Europy, obejmujące kilkadziesiąt największych miast. Odwołane loty z Modlina czy op&oacute;źnienia wylot&oacute;w z tego portu lotniczego dotyczą taniej linii Ryanair, kt&oacute;ra jest jedynym przewoźnikiem operującym na tym lotnisku. Kiedy i jak wystąpić o odszkodowanie?</p>",
      "image": {
        "src": "https://blog.delayfix.com/media/images/odwolanie-lub-opoznienie-lotu-z-modlina.jpg",
        "alt": "",
        "src_x1": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odwolanie-lub-opoznienie-lotu-z-modlina_normal.jpg",
        "src_x2": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odwolanie-lub-opoznienie-lotu-z-modlina_normal_x2.jpg",
        "thumbnail": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odwolanie-lub-opoznienie-lotu-z-modlina_thumbnail.jpg"
      },
      "date": "22.11.2021",
      "author": "DelayFix"
    },
    {
      "id": 72,
      "slug": "article-63",
      "title": "Zmiana terminu wylotu przez biuro podróży – czy należy się odszkodowanie?",
      "content": "<h2 class=\"content\">Dlaczego biuro podr&oacute;ży zmienia godziny wylotu?<br />&nbsp;</h2>\r\n<p class=\"content\">Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że godziny wylot&oacute;w ustala przewoźnik, a nie biuro podr&oacute;ży. Organizatorzy wczas&oacute;w informują linie lotnicze o zapotrzebowaniu na lot czarterowy, te z kolei ustalają miejsce i godzinę lądowania na podstawie ustaleń z lotniskami i kontrolą ruchu lotniczego. Terminy lot&oacute;w planowane są w taki spos&oacute;b, by starty i lądowania wielu samolot&oacute;w nie kolidowały ze sobą, pod uwagę należy wziąć także ruch w powietrzu oraz godziny ciszy obowiązujące na danym lotnisku. Zmiany godziny wylotu mogą zdarzyć się w przypadku aktualizacji rozkładu lot&oacute;w, niespodziewanych wydarzeń (np. strajk pracownik&oacute;w lotniska) czy z powodu niekorzystnych warunk&oacute;w atmosferycznych.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\">Dowiedz się więcej z naszej podstrony <a href=\"https://delayfix.com/opozniony-lot\">Op&oacute;źniony lot</a></p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\"><strong>Zmiana terminu wylotu przez biuro podr&oacute;ży to tak naprawdę rzadka sytuacja</strong> i zwykle jest wynikiem konsolidacji samolot&oacute;w: jeśli nie wszystkie wycieczki zostały wyprzedane, biuro podr&oacute;ży może przenieść pasażer&oacute;w do samolotu odlatującego w innym terminie. Z tego powodu biura podr&oacute;ży zawierają w warunkach uczestnictwa zapis o tym, że pierwszy i ostatni dzień wykupionych wczas&oacute;w to czas przeznaczony na podr&oacute;ż, a godziny wylotu mogą ulec zmianie.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\">Biorąc pod uwagę powyższe informacje, trudno obwiniać biuro podr&oacute;ży &ndash; pretensje klient&oacute;w są jednak słuszne. Część os&oacute;b decyduje się na wylot z innego miasta i zmiana terminu wylotu przez biuro podr&oacute;ży wiąże się w takiej sytuacji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie transportu lub noclegu pasażera. Op&oacute;źnienie lotu o kilka godzin może także spowodować, że wycieczkowicze znajdą się na miejscu p&oacute;źnym wieczorem. W ten spos&oacute;b tracą niejako jeden dzień wycieczki, kt&oacute;ry przeznaczyć można na zwiedzanie czy odpoczynek po podr&oacute;ży. Złość, frustracja, niezadowolenie, rozczarowanie &ndash; nawet jeśli zmiany wynikają z przyczyn niezależnych, nikt nie chciałby zaczynać w taki spos&oacute;b urlopu! Co można zrobić w sytuacji, gdy następuje zmiana godziny lotu? Odszkodowanie przysługuje w określonych przypadkach...</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<h2 class=\"content\">Zmiana godzin lotu &ndash; prawa pasażera</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />Biuro podr&oacute;ży ma obowiązek podania w umowie godziny rozpoczęcia imprezy turystycznej (wycieczki). Może być ona przybliżona, jeśli dokładna godzina nie jest jeszcze określona i niewykluczone, że nastąpi zmiana godzin lotu. Prawa pasażera zawarte są w ustawie o imprezach turystycznych (unijna dyrektywa 2015/2302); pojawia się w niej wyjaśnienie, że zmiana czasu wylotu lub przylotu wiążąca się z dużymi niedogodnościami lub dodatkowymi kosztami dla podr&oacute;żującego uznawana jest za znaczącą. W takim wypadku zmiana godzin lotu może być powodem odstąpienia przez podr&oacute;żnego od umowy za zwrotem wniesionych przez niego wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie. Nie każda zmiana jest jednak kwalifikowana jako znacząca, dlatego nie w każdym przypadku klient może po prostu zrezygnować z wykupionych wczas&oacute;w bez konsekwencji finansowych. Często biura podr&oacute;ży zastrzegają także w regulaminach, że godziny rozpoczęcia imprezy mogą być przybliżone, a pierwszy i ostatni dzień wycieczki należy przeznaczyć na transport; w umowie może znaleźć się r&oacute;wnież zapis zastrzegający możliwość dokonywania jednostronnie nieznacznych zmian w umowie &ndash; warunkiem jest poinformowanie klienta o zmianie.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\">Jeśli chodzi o odszkodowanie od biura podr&oacute;ży, klient może wystąpić o nie, jeżeli doznał szkody z tytułu tzw. zmarnowanego urlopu. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że nie tylko bezpośrednia umowa z przewodnikiem, ale r&oacute;wnież z biurem podr&oacute;ży może być podstawą do dochodzenia odszkodowań od linii lotniczych za op&oacute;źniony lub odwołany lot.</p>\r\n<p class=\"content image\"><img class=\"photo\" src=\"https://blog.delayfix.com/media/images/odszkodowanie-od-biura-podrozy.jpg\" srcset=\"https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odszkodowanie-od-biura-podrozy_normal.jpg 1x, https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odszkodowanie-od-biura-podrozy_normal_x2.jpg 2x\" alt=\"\" width=\"100%\" /></p>\r\n<p class=\"content\">Fot. O odszkodowanie od biura podr&oacute;ży z powodu zmiany terminu wylotu można starać się w sytuacji, w kt&oacute;rej doznaje się szkody z tytułu zmarnowanego urlopu.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<h2 class=\"content\">Odszkodowanie od linii lotniczych &ndash; jak je uzyskać?</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />Rozporządzenie WE 261 zobowiązuje linie lotniczą do wypłaty odszkodowań za zakł&oacute;cone loty &ndash; jeśli lot został op&oacute;źniony o więcej niż trzy godziny lub odwołany, pasażer zyskuje prawo do rekompensaty, kt&oacute;ra może wynieść nawet 600&euro;. Co należy zrobić? Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością skompletowania dokumentacji (m.in. karta pokładowa, pisemne potwierdzenie przyczyny op&oacute;źnienia lotu) oraz wypełnieniem formularza; na złożenie wniosku pasażer ma rok od daty zdarzenia. Nie musi jednak robić tego samodzielnie: DelayFix dokłada wszelkich starań, by maksymalnie uprościć proces ubiegania się o rekompensatę. Biuro podr&oacute;ży zmieniło termin twojego wylotu? <a href=\"https://delayfix.com/\">Zgłoś sprawę do DelayFix</a> za pośrednictwem infolinii lub poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej i dowiedz się, co należy zrobić. W przypadku przegranej sprawy nie ponosisz żadnych koszt&oacute;w &ndash; niczego zatem nie tracisz, a możesz sporo zyskać.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\">Zobacz też: <a href=\"https://delayfix.com/blog/article/odszkodowanie-za-opozniony-lot-czarterowy-krok-po-\">Odszkodowanie za op&oacute;źniony lot czarterowy - krok po kroku</a></p>",
      "lead": "<p class=\"content\">Zmiana terminu wylotu przez biuro podr&oacute;ży to bardzo stresująca sytuacja, kt&oacute;ra może mieć ogromny wpływ na przebieg całego urlopu. O ile zmiana godziny wylotu o godzinę lub dwie w przypadku dłuższego wypoczynku często nie ma znaczenia, to jednak niekorzystny układ przylot&oacute;w i odlot&oacute;w może w zasadzie skr&oacute;cić wypoczynek o dwa dni! Co zrobić, gdy biuro podr&oacute;ży zmienia godziny wylotu? Czy zmiana godzin wylotu przez biuro podr&oacute;ży może być podstawą do uzyskania odszkodowania? Jak wyglądają procedury? Poniżej wyjaśniamy wszystkie najważniejsze kwestie związane ze zmianą terminu wylotu przez biuro podr&oacute;ży.</p>",
      "image": {
        "src": "https://blog.delayfix.com/media/images/biuro-podrozy-zmienia-godziny-wylotu.jpg",
        "alt": "",
        "src_x1": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/biuro-podrozy-zmienia-godziny-wylotu_normal.jpg",
        "src_x2": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/biuro-podrozy-zmienia-godziny-wylotu_normal_x2.jpg",
        "thumbnail": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/biuro-podrozy-zmienia-godziny-wylotu_thumbnail.jpg"
      },
      "date": "31.08.2021",
      "author": ""
    },
    {
      "id": 71,
      "slug": "article-62",
      "title": "Odszkodowanie za opóźniony lot poza UE – warunki przyznania",
      "content": "<p class=\"content\">Odszkodowanie za op&oacute;źniony lot poza UE w maksymalnej wysokości przysługuje pasażerom lot&oacute;w długodystansowych w sytuacji, kiedy op&oacute;źnienie samolotu spowodowane jest przyczynami możliwymi do przewidzenia przez przewoźnika i/lub wynikającymi z jego winy (zaniedbania, niedopatrzenia etc.). Określone powody sp&oacute;źnienia (zmiany terminu czy godziny wylotu) to jednak nie jedyne warunki konieczne do uzyskania odszkodowania czy zwrotu pieniędzy za op&oacute;źniony lot, ale po kolei...</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\"><a href=\"https://delayfix.com/blog/article/kiedy-nalezy-sie-odszkodowanie-za-opozniony-lot\">Zobacz, kiedy należy się odszkodowanie za op&oacute;źniony lot poza UE i nie tylko!</a></p>\r\n<p class=\"content\">Warto wyjaśnić w tym miejscu, że mowa zar&oacute;wno o rejsach, kt&oacute;re rozpoczynają się w UE i kończą poza Unią Europejską, jak i o lotach rozpoczynających się w państwach poza Unią, a kończących w jednym z kraj&oacute;w UE, jeśli obsługuje je unijny przewoźnik. Jeżeli natomiast lot obsługują linie lotnicze, kt&oacute;re zarejestrowane są poza Unią, wylot musi mieć miejsce z lotniska na terenie UE, by wchodziło w grę odszkodowanie, o kt&oacute;rym mowa w niniejszym tekście.</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jak wstępnie wspomniano, pasażer ma prawo do odszkodowania, jeżeli przyczyna op&oacute;źnienia lotu jest zależna od przewoźnika. Przykład? Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność między innymi za awarie samolotu czy strajk załogi. Nie odpowiadają natomiast za op&oacute;źnienia lotu związane ze złą pogodą, obostrzeniami pandemicznymi, zagrożeniem terrorystycznym czy strajkami pracownik&oacute;w lotnisk. Odszkodowanie za op&oacute;źniony lot możliwe jest więc tylko w tych pierwszych przypadkach.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pasażerom przysługuje roszczenie odszkodowawcze, jeżeli op&oacute;źnienie lotu jest większe niż trzy godziny (aby uzyskać 600 euro musi to być więcej niż cztery godziny). Co ważne, istotne jest op&oacute;źnienie lądowania w miejscu docelowym, a nie op&oacute;źnienie startu. Może się bowiem zdarzyć tak, że pomimo op&oacute;źnionego wylotu, lądowanie ma miejsce o czasie lub z op&oacute;źnieniem mniejszym niż op&oacute;źnienie samego startu.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\" border=\"1\">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td style=\"width: 33.3333%; text-align: center;\" colspan=\"3\">Odszkodowania za op&oacute;źnione loty poza UE &ndash; w zależności od op&oacute;źnienia samolotu i długości jego trasy</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style=\"width: 33.3333%;\">\r\n<h4>OP&Oacute;ŹNIENIE</h4>\r\n</td>\r\n<td style=\"width: 33.3333%;\">\r\n<h4>DYSTANS</h4>\r\n</td>\r\n<td style=\"width: 33.3333%;\">\r\n<h4>ODSZKODOWANIE</h4>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style=\"width: 33.3333%;\">3 godziny lub więcej</td>\r\n<td style=\"width: 33.3333%;\">do 3500 km</td>\r\n<td style=\"width: 33.3333%;\">do 400 euro</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td style=\"width: 33.3333%;\">4 godziny lub więcej</td>\r\n<td style=\"width: 33.3333%;\">ponad 3500 km</td>\r\n<td style=\"width: 33.3333%;\">do 600 euro</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rekompensata pieniężna za sp&oacute;źniony lot przyznawana jest tylko wtedy, gdy przewoźnik nie poinformuje odpowiednio wcześniej o zmianie daty czy godziny wylotu i nie wdroży zmiany planu podr&oacute;ży. Może to zrobić na dwa tygodnie do siedmiu dni przed wylotem, proponując pasażerom inne połączenia tego samego dnia o zbliżonej godzinie odlotu i przylotu w miejsce docelowe. Jeżeli pasażer nie chce skorzystać z zaproponowanego przez linię lotniczą nowego terminu lotu, przysługuje mu zwrot za op&oacute;źniony lot, to jest zwrot pieniędzy za bilet lotniczy.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odszkodowanie za op&oacute;źniony lot poza UE, jak zresztą za każdy inny lot, można otrzymać tylko po pisemnym zawnioskowaniu do przewoźnika o rekompensatę za op&oacute;źniony lot. Odszkodowanie nie jest bowiem przyznawane automatycznie wszystkim pasażerom sp&oacute;źnionego samolotu. Należy na stronie internetowej danej linii lotniczej wypełnić stosowny formularz, podając wszystkie niezbędne informacje (dane swoje i lotu oraz przyczynę op&oacute;źnienia samolotu).</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z wnioskiem o odszkodowanie trzeba wystąpić do przewoźnika nie p&oacute;źniej niż rok od reklamowanego zdarzenia, czyli najp&oacute;źniej 12 miesięcy po dacie i godzinie wylotu op&oacute;źnionego samolotu. Jest to warunek niezbędny do uzyskania pieniędzy za op&oacute;źniony lot.</p>\r\n<p class=\"content\"><a href=\"https://delayfix.com/blog/article/kiedy-mija-termin-na-zozenie-reklamacji-za-opoznio\">Zobacz, kiedy mija termin na złożenie reklamacji za op&oacute;źniony lot poza UE i nie tylko</a></p>\r\n<p class=\"content image\"><img class=\"photo\" src=\"https://blog.delayfix.com/media/images/opozniony-lot.jpg\" srcset=\"https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/opozniony-lot_normal.jpg 1x, https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/opozniony-lot_normal_x2.jpg 2x\" alt=\"\" width=\"100%\" /></p>\r\n<p class=\"content\">Fot. Aby otrzymać 600 euro odszkodowania za op&oacute;źniony lot poza UE musi być spełnionych kilka warunk&oacute;w. To między innymi op&oacute;źnienie 4-godzinne lub większe, trasa samolotu dłuższa niż 3500 kilometr&oacute;w, przyczyna op&oacute;źnienia niezależna od przewoźnika. Pasażer musi r&oacute;wnież złożyć wniosek o odszkodowanie do przewoźnika nie p&oacute;źniej niż rok od zdarzenia.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<h2 class=\"content\">A co z odszkodowaniem za sp&oacute;źniony lot przesiadkowy?</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />Przy podr&oacute;ży samolotem z przesiadką i sp&oacute;źnionych lotach przesiadkowych obowiązują takie same zasady i trzeba spełniać te same warunki, aby uzyskać najwyższe odszkodowanie za op&oacute;źniony lot poza UE w wysokości 600 euro. Najważniejszą kwestią w tym przypadku jest posiadanie bilet&oacute;w na lot z przesiadką kupionych w ramach jednej rezerwacji. Jeśli bilety kupowane są osobno, kwestia odszkodowania za op&oacute;źniony lot przesiadkowy nie jest już tak oczywista &ndash; skorzystaj wtedy koniecznie z profesjonalnej pomocy.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\"><a href=\"https://delayfix.com/blog/article/opozniony-lot-z-przesiadka-kiedy-mozesz-domagac-si\">Zobacz, kiedy można się domagać odszkodowania w przypadku sp&oacute;źnionego lotu przesiadkowego.</a></p>",
      "lead": "<p class=\"content\">Op&oacute;źnienie samolotu lecącego do/z USA, Brazylii, Japonii lub innego kraju poza Unią Europejską daje pasażerom możliwość ubiegania się o odszkodowanie za op&oacute;źniony lot. Poza UE, przy dystansie większym niż 3500 kilometr&oacute;w i 4-godzinnym lub dłuższym sp&oacute;źnieniu, rekompensata sięga kwoty 600 euro. Jakie są warunki otrzymania takiego odszkodowania?</p>",
      "image": {
        "src": "https://blog.delayfix.com/media/images/odszkodowania-za-opozniony-lot-poza-ue.jpg",
        "alt": "",
        "src_x1": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odszkodowania-za-opozniony-lot-poza-ue_normal.jpg",
        "src_x2": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odszkodowania-za-opozniony-lot-poza-ue_normal_x2.jpg",
        "thumbnail": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odszkodowania-za-opozniony-lot-poza-ue_thumbnail.jpg"
      },
      "date": "31.08.2021",
      "author": ""
    },
    {
      "id": 70,
      "slug": "article-61",
      "title": "Odszkodowanie za opóźniony lot – od biura podróży czy przewoźnika?",
      "content": "<h2 class=\"content\">Odszkodowanie z biura podr&oacute;ży za op&oacute;źniony lot &ndash; kiedy można się o nie ubiegać?</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />Na wieść o op&oacute;źnionym locie organizowanym przez biuro podr&oacute;ży zwykle to właśnie w kierunku organizatora kieruje się gniew klient&oacute;w. Tymczasem przyczyny op&oacute;źnienia zazwyczaj leżą po stronie przewoźnika: planowane lub nieplanowane strajki, problemy techniczne czy podczas zaopatrzenia w paliwo &ndash; wszystko to może spowodować op&oacute;źnienie lotu, na kt&oacute;re biuro podr&oacute;ży nie ma w żaden spos&oacute;b wpływu. Umowę zawieramy jednak nie bezpośrednio z przewoźnikiem, a właśnie z biurem podr&oacute;ży &ndash; kto zatem wypłaca odszkodowanie za op&oacute;źniony lot? Odszkodowanie od biura podr&oacute;ży przysługuje klientom, kt&oacute;rzy doznali szkody z tytułu tzw. zmarnowanego urlopu.</p>\r\n<p class=\"content\">Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych określa, że to organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej bez względu na to, czy usługi te miały być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawc&oacute;w usług turystycznych. Jeśli więc umowa zawarta z biurem podr&oacute;ży obejmuje transport, op&oacute;źnienie może być podstawą do wystąpienia o odszkodowanie z biura podr&oacute;ży za op&oacute;źniony lot.</p>\r\n<p class=\"content\">Czy zatem możliwe jest w takiej sytuacji złożenie reklamacji do biura podr&oacute;ży? Op&oacute;źniony lot rzeczywiście może być powodem, dla kt&oacute;rego klienci występują o odszkodowanie lub rekompensatę. Warto jednak pamiętać, że za op&oacute;źnienie lotu odpowiada przede wszystkim linia lotnicza, a pasażerowie lot&oacute;w czarterowych są traktowani na r&oacute;wni z pasażerami lot&oacute;w regularnych &ndash; mają takie same prawa i mogą ubiegać się o zryczałtowane odszkodowanie.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<h2 class=\"content\">Odszkodowanie za op&oacute;źniony lot &ndash; od biura czy linii lotniczych?</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />W przypadku lot&oacute;w czarterowych pojawia się pytanie, od kogo można uzyskać odszkodowanie za op&oacute;źniony lot &ndash; od biura podr&oacute;ży czy przewoźnika? Co prawda, jak już wspomnieliśmy, klienci podpisują umowę nie z przewoźnikiem, a z biurem podr&oacute;ży, jednak w przypadku op&oacute;źnienia mogą występować także o odszkodowanie od linii lotniczych. W przypadku szkody z tytułu zmarnowanego urlopu o rekompensatę od biura podr&oacute;ży można ubiegać się niezależnie od dochodzenia odszkodowania od linii lotniczych. By jednak nie nastąpiła tak zwana nadmierna rekompensata za doznaną szkodę, zgodnie z art. 14 ust. 5 dyrektywy 2015/2302 odszkodowania są od siebie odliczane. Rekompensata za odwołany lub op&oacute;źniony lot zawsze przysługuje pasażerowi, kt&oacute;rego imię i nazwisko znajduje się na bilecie, a nie organizatorowi. Odszkodowanie powinno być wypłacane w got&oacute;wce, przelewem lub w formie czeku &ndash; chyba że klient dobrowolnie wyrazi zgodę, by zamienić je na voucher lub talon. Linie lotnicze korzystają z tego, że pasażerowie nie znają swoich praw i nie orientują się w obowiązujących przepisach.</p>\r\n<p class=\"content\"><strong>Uwaga! Jeśli chcesz występować o odszkodowanie za op&oacute;źniony lot od przewoźnika, nie przyjmuj żadnych bon&oacute;w czy voucher&oacute;w na lotnisku;</strong> zachowaj po prostu swoją kartę pokładową i pozostałe dokumenty podr&oacute;ży, a także rachunki i paragony, by dołączyć je do wniosku.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\">To może Cię zainteresować: <a href=\"https://delayfix.com/blog/article/opoznienie-lotu-czego-i-od-kogo-mozesz-sie-domagac\">Op&oacute;źnienie lotu &ndash; czego i od kogo możesz się domagać</a></p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<h2 class=\"content\">Jak uzyskać odszkodowanie za op&oacute;źniony lot od przewoźnika?</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />Teoretycznie procedury składania wniosku o odszkodowanie zostały uproszczone do minimum &ndash; czy zatem pośrednik jest w og&oacute;le potrzebny? Niekoniecznie, ale... Wnioski składane przez pasażer&oacute;w często są odrzucane; w takiej sytuacji klienci rezygnują z dalszego ubiegania się odszkodowanie, ponieważ mają obawy przed wejściem na drogę sądową. DelayFix to biuro zajmujące się nie tylko przygotowaniem wniosku o odszkodowanie, ale r&oacute;wnież pozwu w przypadku negatywnej odpowiedzi linii lotniczych. Klienci nie muszą osobiście kontaktować się z przewoźnikiem &ndash; całą sprawą od początku do końca zajmuje się zesp&oacute;ł doświadczonych ekspert&oacute;w. Jedyny koszt, jaki ponosi klient, to prowizja od wygranego procesu.</p>\r\n<p class=\"content\">Przeczytaj też: <a href=\"https://delayfix.com/blog/article/odszkodowanie-za-opozniony-lot-samemu-czy-z-posred\">Odszkodowanie za op&oacute;źniony lot &ndash; samemu czy z pośrednikiem</a></p>\r\n<p class=\"content image\"><img class=\"photo\" src=\"https://blog.delayfix.com/media/images/odszkodowanie-za-opozniony-lot-od-biura-z-kancelaria-delayfix.jpg\" srcset=\"https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odszkodowanie-za-opozniony-lot-od-biura-z-kancelaria-delayfix_normal.jpg 1x, https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/odszkodowanie-za-opozniony-lot-od-biura-z-kancelaria-delayfix_normal_x2.jpg 2x\" alt=\"\" width=\"100%\" /></p>\r\n<p class=\"content\">Fot. Starając się o odszkodowanie za op&oacute;źniony lot od przewoźnika, warto skorzystać z pomocy firmy specjalizującej się w odszkodowaniach lotniczych, by nie zaprzątać sobie głowy całą &ndash; często&nbsp; długo trwającą &ndash; procedurą.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\"><strong>Jak uzyskać pomoc?</strong> Całą procedurę rozpocząć można jeszcze w drodze z lotniska: wystarczy kontakt z infolinią lub zgłoszenie poprzez formularz internetowy. DelayFix to kancelaria specjalizująca się w uzyskiwaniu od linii lotniczych odszkodowań za odwołany lub op&oacute;źniony lot. Op&oacute;źnienie twojego lotu pokrzyżowało ci urlopowe plany? <a href=\"https://delayfix.com/opozniony-lot\">Sprawdź, jaką rekompensatę możesz zyskać.</a></p>",
      "lead": "<p class=\"content\">Wyjazd z biurem podr&oacute;ży to możliwość skorzystania z wielu udogodnień &ndash; bezpieczeństwo, zorganizowane wycieczki i opieka rezydenta to tylko niekt&oacute;re z argument&oacute;w przekonujących do skorzystania z usług biura podr&oacute;ży. Wiele os&oacute;b ceni sobie także fakt, że nie musi samodzielnie szukać połączeń lotniczych i organizować transportu z lotniska do hotelu &ndash; biuro podr&oacute;ży zajmuje się wszystkimi formalnościami. Nawet najlepszy plan może jednak czasem zawieść: lot samolotem z biurem podr&oacute;ży także może ulec op&oacute;źnieniu. Co robić w takiej sytuacji? Jaka jest odpowiedzialność biura podr&oacute;ży za op&oacute;źniony lot? Od kogo otrzymuje się odszkodowanie za op&oacute;źniony lot &ndash; od biura podr&oacute;ży czy przewoźnika? Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z op&oacute;źnieniami lot&oacute;w.</p>",
      "image": {
        "src": "https://blog.delayfix.com/media/images/wyjazd-z-biurem-podrozy.jpg",
        "alt": "",
        "src_x1": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/wyjazd-z-biurem-podrozy_normal.jpg",
        "src_x2": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/wyjazd-z-biurem-podrozy_normal_x2.jpg",
        "thumbnail": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/wyjazd-z-biurem-podrozy_thumbnail.jpg"
      },
      "date": "31.08.2021",
      "author": ""
    },
    {
      "id": 69,
      "slug": "article-60",
      "title": "Nadzwyczajne okoliczności odwołania lotu – czym są i co wtedy z odszkodowaniem",
      "content": "<p class=\"content\">Nadzwyczajne okoliczności odwołania lotu to &ndash; ujmując w dużym uproszczeniu &ndash; te zdarzenia, kt&oacute;re są bezpośrednią lub pośrednią przyczyną odwołanego lotu, a na kt&oacute;re przewoźnik nie ma żadnego wpływu. W takiej sytuacji linie lotnicze zwolnione są z obowiązku wypłacania odszkodowań (art. 5 ust. 3 unijnego rozporządzenia WE 261/2004). Przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty rekompensaty, jeżeli może dowieść, że odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, kt&oacute;rych nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środk&oacute;w.* Potocznie nazywa się takie okoliczności siłą wyższą. O przykładach jej działania poniżej...</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<h2 class=\"content\">Nadzwyczajne okoliczności odwołania lotu &ndash; przykłady</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />O nadzwyczajnych okolicznościach odwołania lotu (lub ewentualnie op&oacute;źnienia lotu) mowa między innymi wtedy, gdy dany rejs zakł&oacute;cony jest przez:</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>niekorzystne warunki meteorologiczne</strong> wykluczające bezpieczny start, lot, lądowanie samolotu (jak burze z wyładowaniami, silny wiatr, duże opady śniegu lub deszczu, gęste mgły etc.);</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>kataklizmy, czyli ekstremalne zjawiska naturalne</strong>, kt&oacute;re powodują lokalnie znaczne szkody i zakł&oacute;cają normalne funkcjonowanie wszystkiego na danym terenie (na przykład erupcja wulkanu i pył w powietrzu uniemożliwiający loty, trzęsienie ziemi, pow&oacute;dź i inne klęski żywiołowe);</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>zagrożenie bezpieczeństwa państwa</strong>, niestabilność sytuacji politycznej, atak bądź ryzyko ataku terrorystycznego;</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>bird strike</strong>, czyli niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia zderzenie samolotu z ptakiem (lub innym obiektem w powietrzu);</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>strajki pracownik&oacute;w lotniska</strong> startowego i/lub docelowego, strajki pracownik&oacute;w kontroli ruchu lotniczego uniemożliwiające realizację normalnego harmonogramu lot&oacute;w;</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> zdarzenia mające miejsce na lotnisku</strong> (awaryjne zamknięcie pas&oacute;w startowych, op&oacute;źnienia lub inne problemy na przykład w czasie kontroli bezpieczeństwa itp.);</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>wykrycie ukrytych wad produkcyjnych w samolocie</strong>, co mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo lotu i pasażer&oacute;w.</p>\r\n<p class=\"content\">Katalog nadzwyczajnych okoliczności odwołania lotu wzbogaciło w ubiegłym roku życie, dopisując do niego niejako <strong>pandemię COVID-19 i wszystkie utrudnienia w transporcie lotniczym z tym związane.</strong> Co do zasady, jest to sytuacja, w kt&oacute;rej odszkodowanie się pasażerowi nie należy, aczkolwiek warto śledzić coraz szersze orzecznictwo w tym zakresie, bo sprawy te nie zawsze są tak jednoznaczne.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content image\"><img class=\"photo\" src=\"https://blog.delayfix.com/media/images/utrudnienia-w-transporcie-lotniczym.jpg\" srcset=\"https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/utrudnienia-w-transporcie-lotniczym_normal.jpg 1x, https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/utrudnienia-w-transporcie-lotniczym_normal_x2.jpg 2x\" alt=\"\" width=\"100%\" /></p>\r\n<p class=\"content\">Fot. Odwołanie lotu z powodu pandemii &ndash; co do zasady &ndash; stanowi okoliczność nadzwyczajną, kt&oacute;ra zwalnia przewoźnika z obowiązku wypłacania pasażerom odszkodowań. W wielu przypadkach warto jednak skonsultować sprawę ze specjalistą od odszkodowań lotniczych.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<h2 class=\"content\">Nadzwyczajne okoliczności odwołania lotu a odszkodowanie</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />Ze względu na to, że lista nadzwyczajnych okoliczności odwołania lotu nie jest precyzyjnie zdefiniowana ani &ndash; co ważniejsze &ndash; ostatecznie zamknięta, poza oczywistymi przypadkami (jak między innymi te opisane wyżej), w kt&oacute;rych odszkodowanie pasażerom się NIE należy, istnieje dość szerokie pole do interpretacji zdarzeń powodujących op&oacute;źnienia czy odwołania lot&oacute;w. We wszystkich tych przypadkach przewoźnik, aby nie płacić odszkodowania, stara się udowodnić, że okoliczności mają charakter nadzwyczajny. Po drugiej stronie jest pasażer, kt&oacute;ry &ndash; najlepiej z pomocą specjalisty &ndash; może pr&oacute;bować udowodnić coś wręcz przeciwnego i uzyskać tym samym od linii lotniczej pieniężną rekompensatę za op&oacute;źniony/odwołany lot.</p>\r\n<p class=\"content\"><a href=\"https://delayfix.com/odwolany-lot\">Uzyskaj odszkodowanie za odwołany lot z pomocą DelayFix</a></p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250 euro w przypadku każdego lotu na dystansie do 1500 km</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400 euro w przypadku lotu wewnątrzwsp&oacute;lnotowego (w ramach UE) dłuższego niż 1500 km i każdego innego na dystansie od 1500 do 3500 km</p>\r\n<p class=\"content\">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 600 euro w przypadku wszystkich innych lot&oacute;w niewymienionych powyżej</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<h2 class=\"content\">Okoliczności odwołania lotu, kt&oacute;re nie mają charakteru nadzwyczajnych</h2>\r\n<p class=\"content\"><br />Niezależnie od tego, co pr&oacute;buje niekiedy przeforsować przewoźnik, prezentując swoje racje, NIE jest nadzwyczajną okolicznością odwołania lotu (op&oacute;źnienia lotu) awaria maszyny, braki kadrowe wśr&oacute;d pracownik&oacute;w linii lotniczej, strajk załogi samolotu czy na przykład overbooking.&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<h3 class=\"content\">Jeśli nie odszkodowanie za odwołany lot, to co?</h3>\r\n<p class=\"content\"><br />Warto pamiętać, że poza odszkodowaniem za odwołany lot, kt&oacute;re się pasażerowi należy bądź nie (jak to się dzieje w przypadku nadzwyczajnych okoliczności odwołania lotu), pozostaje jeszcze kwestia zwrotu pieniędzy za bilet. Jeżeli lot nie odbywa się w zaplanowanym czasie, przewoźnik proponuje inny termin (połączenie alternatywne w podobnym standardzie), z kt&oacute;rego pasażer może, ale nie musi skorzystać &ndash; w tej sytuacji, po odstąpieniu od umowy przewozu, otrzymuje on w ciągu kilku dni zwrot środk&oacute;w wydanych na bilet lotniczy.</p>\r\n<p class=\"content\">***</p>\r\n<p class=\"content\">Zobacz też inne nasze artykuły pomocne w sytuacji walki o zadośćuczynienie za op&oacute;źniony czy odwołany lot</p>\r\n<p class=\"content\"><a href=\"https://delayfix.com/blog/article/odwoany-lot-czego-mozesz-domagac-sie-od-przewoznik\">Odwołany lot &ndash; czego możesz się domagać od przewoźnika</a></p>\r\n<p class=\"content\"><a href=\"https://blog.delayfix.com/Op&oacute;źnienie%20lotu &ndash; czego i od kogo możesz się domagać\">Op&oacute;źnienie lotu &ndash; czego i od kogo możesz się domagać</a></p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\">* <a href=\"https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32004R0261\">Rozporządzenie (WE) nr 261/2004</a> Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wsp&oacute;lne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażer&oacute;w w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego op&oacute;źnienia lot&oacute;w, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91Tekst mający znaczenie dla EOG.</p>\r\n<p class=\"content\"><br />Linkowanie otwierane w nowej karcie.</p>",
      "lead": "<p class=\"content\">W przypadku op&oacute;źnionego czy odwołanego lotu pasażerowie, przy spełnieniu określonych warunk&oacute;w, mogą starać się o odszkodowanie. Rzecz komplikuje się, jeśli w sprawie pojawiają się tak zwane nadzwyczajne okoliczności odwołania/op&oacute;źnienia lotu, na kt&oacute;re często powołują się linie lotnicze, by uniknąć wypłacania odszkodowań. Czym są owe nadzwyczajne okoliczności?</p>",
      "image": {
        "src": "https://blog.delayfix.com/media/images/nadzwyczajne-okolicznosci-odwolania-opoznienia-lotu.jpg",
        "alt": "",
        "src_x1": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/nadzwyczajne-okolicznosci-odwolania-opoznienia-lotu_normal.jpg",
        "src_x2": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/nadzwyczajne-okolicznosci-odwolania-opoznienia-lotu_normal_x2.jpg",
        "thumbnail": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/nadzwyczajne-okolicznosci-odwolania-opoznienia-lotu_thumbnail.jpg"
      },
      "date": "31.08.2021",
      "author": ""
    },
    {
      "id": 59,
      "slug": "article-50",
      "title": "UPDATE: Podróże w czasie COVID-19",
      "content": "<p class=\"content image\">01.07.2021</p>\r\n<p class=\"content image\"><img class=\"photo\" src=\"https://blog.delayfix.com/media/images/tabela_covid_02072021.jpg\" srcset=\"https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/tabela_covid_02072021_normal.jpg 1x, https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/tabela_covid_02072021_normal_x2.jpg 2x\" alt=\"\" width=\"100%\" /></p>",
      "lead": "<p class=\"content\">Sezon wakacyjny zbliża się dużymi krokami! Zapewne większość z Was zastanawia się nad wyborem właściwego kierunku urlopowego, jeżeli planujecie spędzić go za granicą, przygotowaliśmy listę kraj&oacute;w, do kt&oacute;rych można lecieć na wymarzony wypoczynek wraz <br />z aktualnymi zasadami wjazdu do nich. Poniżej garść informacji z kt&oacute;rych dowiecie się, gdzie można latać bez test&oacute;w na koronawirusa oraz gdzie można podr&oacute;żować bez kwarantanny. Na liście tej znajdziecie wiele atrakcyjnych kierunk&oacute;w.</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>\r\n<p class=\"content\">&nbsp;</p>",
      "image": {
        "src": "https://blog.delayfix.com/media/images/post-covid-4yll89m.jpg",
        "alt": "",
        "src_x1": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/post-covid-4yll89m_normal.jpg",
        "src_x2": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/post-covid-4yll89m_normal_x2.jpg",
        "thumbnail": "https://blog.delayfix.com/media/_versions/images/post-covid-4yll89m_thumbnail.jpg"
      },
      "date": "02.07.2021",
      "author": ""
    }
  ],
  "total_pages": 8
}